Klachten

Mocht u niet tevreden zijn, dan verzoek ik u dat eerst met mij te bespreken. Misschien komen we tot  een gezamenlijke oplossing als u kenbaar maakt waarover u ontevreden bent of wat u bij een volgende behandeling anders wilt. Het beste is om er een aparte afspraak voor te maken, zodat ik voldoende tijd voor u kan uittrekken. We kunnen dan samen zoeken naar een bevredigende oplossing. Mochten we er samen niet uit komen, dan kunt u een klacht indienen bij het Klachtenloket Paramedici (http://www.klachtenloketparamedici.nl)

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *