Vergoeding

Met ingang van 01-01-2013 wordt dieetadvisering vergoed vanuit de basisverzekering voor 3 uur per jaar. Wanneer u aanvullend verzekerd bent, wordt er mogelijk vanuit uw aanvullende verzekering meer uren vergoed. Raadpleeg daarvoor uw eigen polisvoorwaarden.

Mocht u het na deze uren prettig vinden om onder behandeling te blijven of is deze tijd niet voldoende gebleken om de behandeling af te ronden dan zijn de kosten voor uzelf.

Waar sprake is van ketenzorg voor mensen met diabetes mellitus, COPD en CVRM (= risico op hart- en vaatziekten) wordt dieetadvisering deels vanuit de ketenzorg vergoed. Een gedeelte van de huisartsen in de regio doet mee aan deze regionale samenwerkingsverbanden (zogenaamde DBC’s). Ketenzorg richt zich op mensen met een chronische ziekte zoals diabetes mellitus en COPD. Het doel van ketenzorg is de zorg voor chronisch zieken verbeteren door een betere afstemming en samenwerking tussen de betrokken disciplines.
De financiering hiervan gaat buiten de basisverzekering om. Dieetadvies wordt onder bepaalde voorwaarden door deze ‘ketenzorg financiering’ vergoed, dit is afhankelijk van uw huisarts.

Dieetadvisering gaat ten koste van het eigen risico; dit geldt niet voor jongeren < 18 jaar en bij ketenzorg.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *